suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af deres lille størrelse og lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet.

Naturvidenskab. encyklopædisk ordbog.

 • UPLIFT
 • VEJNING

Se hvad "VÆGT" er i andre ordbøger:

SUSPENSIONER - suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteten af ​​den spredte fase og dispersionsmediet... Big Encyclopedic Dictionary

suspenderet stof - faste partikler, der transporteres af vandstrømmen i suspension uden saltvand. Syn.: Suspenderet sediment... Dictionary of Geography

suspensioner - - suspensioner, hvor sedimentering forløber meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet. Ordliste over analytisk kemi [3]... Kemiske udtryk

suspensioner - suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af deres lille størrelse og lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet. * * * SUSPENSION SUSPENSIONER, suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt fra...... Encyclopedic Dictionary

Suspensioner er spredte systemer, hvor grove (skelnes mellem øjet) partikler af et fast eller flydende dråber fordeles jævnt i volumenet af et flydende medium. Århundreder er sedimenteringsstabile, da densiteten af ​​den spredte fase og dispersionsmediet i dem...... Great Soviet Encyclopedia

LÆGESUSPENSIONER - LÆGESUSPENSIONER, flydende doseringsformer (til intern og ekstern brug, til administration under huden og til lavementer), der blandes med pulverformige faste stoffer, der er uopløselige i denne væske. Sidstnævnte med...... Fantastisk medicinsk encyklopædi

suspension af hot wort - NDP. bruch Store og små flager, der dannes i urten under kogning. [GOST 29018 91] Uacceptabel, ikke-anbefalet bruch Temaer, der brygger industrien... Teknisk oversættervejledning

kølede urtesuspensioner - Fin tåge dannet, når urten afkøles. [GOST 29018 91] Emner, der brygger industrien... Teknisk oversættervejledning

påvisning af defekter ved hjælp af luftsuspensionsmetoden - En metode til påvisning af defekter med tørt magnetisk pulver, når det påføres objektet til kontrol af dets stærkt dispergerede fraktioner (med en partikelstørrelse på 0,1-10 mikron) i form af en luftaffjedring opnået ved sprøjtning af pulveret i specielle installationer. [System...... Teknisk oversættelsesvejledning

medicinske suspensioner - (suspensioner) se Suspensioner... Omfattende medicinsk ordbog

VÆGT

SUSPENSIONER, dispergerede systemer, hvor grove (skelnes ved øjet) partikler af et fast eller flydende dråber fordeles jævnt i volumenet af et flydende medium. Århundreder er sedimentationsstabile, da densiteten af ​​den dispergerede fase og dispersionsmediet i dem er ens eller næppe forskellige. For detaljer se Suspensioner.

Se hvad der er VÆGT i andre ordbøger:

VÆGT

præfiks - ²; rod - VÆGT; slutning - OG; Ordstamme: VÆGT Den beregnede måde at danne et ord på: Præfiks eller præfiks - OT; ∩ - VÆGT; ⏰. se

VÆGT

dispergerede systemer, i hvilke grove (synlige ved øjet) faste partikler eller væskedråber fordeles jævnt i volumen af ​​flydende medier. se

VÆGT

suspensioner, hvor partiklerne bundfældes eller flyder meget langsomt op på grund af den lille størrelse og den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet. se

VÆGT

SUSPENSIONER, suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet.

VÆGT

SUSPENSIONER - suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne i den dispergerede fase og dispersionsmediet.

VÆGT

SUSPENSIONER, suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet.

VÆGT

SUSPENSIONER, suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet.

VÆGT

- suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet.

Hvad der er suspenderet betyder

Spred systemer

Rene stoffer er meget sjældne i naturen. Blandinger af forskellige stoffer i forskellige sammenlægningstilstande kan danne heterogene og homogene systemer - dispergerede systemer og løsninger.
Spredt er heterogene systemer, hvor et stof i form af meget små partikler fordeles jævnt i volumenet af et andet.
Stoffet, der er til stede i en mindre mængde og fordeles i volumenet af en anden, kaldes en spredt fase. Det kan være sammensat af flere stoffer.
Et stof til stede i en stor mængde, i hvis volumen den dispergerede fase fordeles, kaldes et dispersionsmedium. Der er en grænseflade mellem den og partiklerne i den dispergerede fase; derfor kaldes dispergerede systemer heterogene (inhomogene).
Både det dispergerede medium og den dispergerede fase kan repræsenteres af stoffer i forskellige sammenlægningstilstande - fast, flydende og luftformigt.
Afhængigt af kombinationen af ​​tilstanden for aggregering af dispersionsmediet og den dispergerede fase kan der skelnes mellem 9 typer af sådanne systemer..

I henhold til størrelsen på partiklerne af de stoffer, der udgør den dispergerede fase, er dispergerede systemer opdelt i groft dispergeret (suspensioner) med partikelstørrelser på mere end 100 nm og findispergeret (kolloide opløsninger eller kolloide systemer) med partikelstørrelser fra 100 til 1 nm. Hvis stoffet knuses til molekyler eller ioner, der er mindre end 1 nm i størrelse, dannes et homogent system - en opløsning. Det er homogent (homogent), der er ingen grænseflade mellem partikler og mediet.

Allerede et kortvarigt kendskab til spredte systemer og løsninger viser, hvor vigtige de er i hverdagen og i naturen..

Døm selv: uden Nilsiltet ville den store civilisation i det gamle Egypten ikke have fundet sted; uden vand, luft, klipper og mineraler ville der overhovedet ikke være nogen levende planet - vores fælles hjem er Jorden; uden celler ville der ikke være levende organismer osv..

Klassificering af spredte systemer og løsninger

Suspensioner

Suspensioner er dispergerede systemer, hvor fasens partikelstørrelse er mere end 100 nm. Disse er uigennemsigtige systemer, hvis individuelle partikler kan ses med det blotte øje. Den dispergerede fase og det dispergerede medium adskilles let ved bundfældning. Sådanne systemer er opdelt i:
1) emulsioner (både mediet og fasen er væsker, der er uopløselige i hinanden). Disse er velkendte for dig mælk, lymfe, vandbaseret maling osv.
2) suspensioner (mediet er en væske, og fasen er et fast uopløseligt i det). Disse er mørtel (for eksempel "kalkmælk" til hvidvaskning), flod- og havsilt suspenderet i vand, levende suspension af mikroskopiske levende organismer i havvand - plankton, som de kæmpe hvaler lever af osv.;
3) aerosoler - suspensioner i gas (for eksempel luft) af små partikler af væsker eller faste stoffer. Skelnen mellem støv, røg, tåge. De første to typer aerosoler er suspensioner af faste partikler i en gas (større partikler i støv), den sidste er en suspension af små væskedråber i en gas. For eksempel naturlige aerosoler: tåge, stormskyer - suspension af vanddråber i luften, røg - små faste partikler. Og smogen, der hænger over de største byer i verden, er også en aerosol med en fast og flydende spredt fase. Beboere i bosættelser nær cementfabrikker lider af det fineste cementstøv, der altid hænger i luften, som dannes under formaling af cementråmaterialer og produktet af dens affyring - klinker. Lignende skadelige aerosoler - støv - findes i byer med metallurgiske industrier. Røg fra fabrikskorstene, smog, de mindste spytdråber, der flyver ud af munden hos en patient med influenza, også skadelige aerosoler.
Aerosoler spiller en vigtig rolle i naturen, hverdagen og menneskelig produktion. Akkumuleringer i skyer, kemisk behandling af marker, påføring af spraymaling, brændstofsprøjtning, tør mælkeproduktion, luftvejsbehandling (indånding) er eksempler på fænomener og processer, hvor aerosoler er gavnlige. Aerosoler - tåger over havets surfing, nær vandfald og springvand, regnbuen, der opstår i dem, giver en person glæde, æstetisk fornøjelse.
For kemi er det vigtigste dispergerede systemer, hvor mediet er vand og flydende opløsninger.
Naturligt vand indeholder altid opløste stoffer. Naturlige vandige opløsninger er involveret i jorddannelsesprocesser og forsyner planter med næringsstoffer. Komplekse livsprocesser, der forekommer i menneskelige og dyreorganismer, forekommer også i opløsninger. Mange teknologiske processer i den kemiske industri og andre industrier, f.eks. Produktion af syrer, metaller, papir, sodavand, gødning, finder sted i opløsninger.

Kolloidale systemer

Kolloidsystemer er dispergerede systemer, hvor fasens partikelstørrelse er fra 100 til 1 nm. Disse partikler er ikke synlige for det blotte øje, og den dispergerede fase og dispersionsmediet i sådanne systemer adskilles ved bundfældning med vanskeligheder..
De er opdelt i soler (kolloidale opløsninger) og geler (gelé).
1. Kolloidale opløsninger eller soler. Disse er de fleste væsker i en levende celle (cytoplasma, nuklear juice - karyoplasma, indholdet af organeller og vakuoler) og den levende organisme som helhed (blod, lymfe, vævsvæske, fordøjelsessaft, humorale væsker osv.). Sådanne systemer danner lim, stivelse, proteiner, nogle polymerer.
Kolloidopløsninger kan opnås ved kemiske reaktioner; for eksempel, når opløsninger af kalium- eller natriumsilicater ("opløseligt glas") reagerer med syreopløsninger, dannes der en kolloid opløsning af kiselsyre. En sol dannes også under hydrolyse af jern (III) chlorid i varmt vand. Kolloidale løsninger ligner i virkeligheden de rigtige løsninger. De adskiller sig fra sidstnævnte ved den resulterende "lysende vej" - en kegle, når den fører en lysstråle gennem dem.

Dette fænomen kaldes Tyndall-effekten. Partikler af den spredte fase af en sol, der er større end i en ægte opløsning, reflekterer lys fra deres overflade, og observatøren ser en lysende kegle i en beholder med en kolloid opløsning. I en ægte løsning dannes det ikke. En lignende effekt, men kun for en aerosol og ikke en flydende kolloid, kan du observere i biografer, når en lysstråle fra et filmkamera passerer luften i en biograf..

Partikler af den spredte fase af kolloide opløsninger bundfældes ofte ikke selv under langtidsopbevaring på grund af kontinuerlige kollisioner med opløsningsmidler på grund af termisk bevægelse. De holder ikke sammen, selv når de nærmer sig hinanden på grund af tilstedeværelsen af ​​elektriske ladninger med samme navn på deres overflade. Men under visse betingelser kan koagulationsprocessen forekomme..

Koagulation - fænomenet vedhæftning af kolloidpartikler og deres udfældning - observeres, når ladningerne af disse partikler neutraliseres, når elektrolyt tilsættes til den kolloidale opløsning. I dette tilfælde bliver opløsningen til en suspension eller gel. Nogle organiske kolloider koagulerer, når de opvarmes (lim, æggehvide) eller når syre-baseopløsningen ændres.

2. Geler eller geléer, som er gelatinøse sedimenter dannet under koagulation af soler. Disse inkluderer et stort antal polymergeler, såsom velkendte konfekture, kosmetiske og medicinske geler (gelatine, geleret kød, gelé, marmelade, fuglemælkekage) og selvfølgelig en uendelig række naturlige geler: mineraler (opal), vandmandslegemer, brusk, sener, hår, muskel- og nervevæv osv. Historien om livets udvikling på Jorden kan samtidig betragtes som historien om udviklingen af ​​stofs kolloide tilstand. Over tid forstyrres gelernes struktur - vand frigøres fra dem. Dette fænomen kaldes syneresis..

Løsninger

En løsning er et homogent system bestående af to eller flere stoffer.
Løsninger er altid enfasede, dvs. de er en homogen gas, flydende eller fast. Dette skyldes det faktum, at et af stofferne fordeles i massen af ​​det andet i form af molekyler, atomer eller ioner (partikelstørrelse mindre end 1 nm).
Løsninger kaldes sande, hvis du vil understrege deres forskel fra kolloidale løsninger.
Et opløsningsmiddel betragtes som stoffet, hvis aggregeringstilstand ikke ændres under dannelsen af ​​en opløsning. For eksempel vand i vandige opløsninger af bordsalt, sukker, kuldioxid. Hvis opløsningen blev dannet ved at blande en gas med en gas, en væske med en væske og et fast stof med et fast stof, betragtes opløsningsmidlet som den komponent, der er større i opløsningen. Så luft er en opløsning af ilt, ædle gasser, kuldioxid i nitrogen (opløsningsmiddel). Bordeddike, der indeholder 5 til 9% eddikesyre, er en opløsning af denne syre i vand (opløsningsmidlet er vand). Men i eddikesyre spiller eddikesyre rollen som et opløsningsmiddel, da dens massefraktion er 70-80%, derfor er dette en opløsning af vand i eddikesyre.

Ved krystallisering af en flydende legering af sølv og guld kan faste opløsninger med forskellige sammensætninger opnås.
Løsningerne er opdelt i:
• molekylær - disse er vandige opløsninger af ikke-elektrolytter - organiske stoffer (alkohol, glukose, saccharose osv.);
• molekylær-ioniske - dette er opløsninger af svage elektrolytter (salpetersyre, svovlsyre osv.);
• ioniske - dette er opløsninger af stærke elektrolytter (baser, salte, syrer - NaOH, K2S04, HN03, HC1O4).
Tidligere var der to synspunkter på opløsningen og løsningen: fysiske og kemiske. Ifølge den første blev opløsninger betragtet som mekaniske blandinger, ifølge den anden - som ustabile kemiske forbindelser af opløste partikler med vand eller et andet opløsningsmiddel. Sidstnævnte teori blev udtrykt i 1887 af D.I.Mendeleev, der afsatte mere end 40 år til undersøgelsen af ​​løsninger. Moderne kemi betragter opløsning som en fysisk-kemisk proces og løsninger som fysisk-kemiske systemer.
En mere nøjagtig definition af en løsning er som følger:
Løsning - et homogent (homogent) system bestående af partikler af et opløst stof, et opløsningsmiddel og produkterne fra deres interaktion.

Opførsel og egenskaber ved elektrolytløsninger forklares, som du godt ved, af en anden vigtig teori om kemi - teorien om elektrolytisk dissociation, udviklet af S. Arrhenius, udviklet og suppleret af studerende fra D. I. Mendeleev, og primært I. A. Kablukov.

Spørgsmål til konsolidering:
1. Hvad er spredte systemer?
2. I tilfælde af hudskade (sår) observeres blodkoagulation - koagulering af solen. Hvad er essensen af ​​denne proces? Hvorfor udfører dette fænomen en beskyttende funktion for kroppen? Hvad hedder en sygdom, hvor blodkoagulation er vanskelig eller ikke observeres?
3. Fortæl os om betydningen af ​​forskellige spredte systemer i hverdagen.
4. Spor udviklingen af ​​kolloide systemer i udviklingen af ​​livet på Jorden.

Betydningen af ​​ordet suspension

suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet.

Modern Explanatory Dictionary, TSB

dispergerede systemer, i hvilke grove (synlige ved øjet) faste partikler eller væskedråber fordeles jævnt i volumenet af det flydende medium. Århundreder er sedimentationsstabile, da densiteten af ​​den spredte fase og dispersionsmediet i dem er ens eller næsten ikke adskiller sig. For detaljer se Suspensioner.

Great Soviet Encyclopedia, TSB

Jeg ved det ikke, jeg kan kun forestille mig, hvordan pistolen rykkede i Gariks hånd, da han fyrede på annoncøren, hvordan han sad og skælvede overalt omkring tre kilo beriget plutonium-suspension, hvordan han talte til os, forsøgte at overbevise, og hvordan han påtog sig sin samvittighed nye liv:

Og til luften, rive lungerne og til det konstante halvmørke på grund af støvet ophæng og til landskabet, uhøjtideligt sammensat af stenbrud, slimbjerge og rodet øde.

Denne ubetydelige suspension får dog mig til at kile i halsen - dette er på dagens jord, vasket og støvsuget!

Det så ud til, at disse vage, halvt glemte billeder, hvorfra ægte kunst blev født, var ved at banke på ham, ligesom livet er født af en organisk suspension på en tidligere ubeboet planet..

Det handler ikke engang om dets ideelle runde form eller om en underlig suspension, der ikke har slået sig ned i tusinder af år..

Et par sekunder senere blev retningsfindingsbjælkerne erstattet af et regnvejr, og der var ikke noget tilbage af "missilerne": intet støv, ingen atomaffjedring, ingen elektromagnetisk stråling.

Jeg bragte dig hundrede fulde doser af ren "suspension", og du bragte tretten børn, en baby og en voksen mand.

Hvad er suspension

Suspensioner i Encyclopedic Dictionary:

Suspensioner - suspensioner, hvor partikler bundfældes eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet.

Definitionen af ​​ordet "Suspension" af TSB:

Suspensioner er spredte systemer, hvor grove (skelnes mellem øjet) partikler af et fast eller flydende dråber fordeles jævnt i volumenet af et flydende medium. Århundreder er sedimentationsstabile, da densiteten af ​​den spredte fase og dispersionsmediet i dem er ens eller næsten ikke adskiller sig. For detaljer se Suspensioner.

Betydningen af ​​ordet suspension

suspensioner, hvor partikler sætter sig eller flyder meget langsomt på grund af den lille forskel i densiteterne af den dispergerede fase og dispersionsmediet.

Modern Explanatory Dictionary, TSB

dispergerede systemer, i hvilke grove (synlige med øjet) partikler af faste eller flydende dråber fordeles ensartet i volumenet af et flydende medium. Århundreder er sedimentationsstabile, da densiteten af ​​den spredte fase og dispersionsmediet i dem er ens eller næsten ikke adskiller sig. For detaljer se Suspensioner.

Great Soviet Encyclopedia, TSB

Jeg ved det ikke, jeg kan kun forestille mig, hvordan pistolen rykkede i Gariks hånd, da han fyrede på annoncøren, hvordan han sad og skælvede overalt, omkring tre kg beriget plutonium-suspension, hvordan han talte til os, forsøgte at overbevise, og hvordan han tog samvittighed nye liv:

Og til luften, rive lungerne og til det konstante halvmørke på grund af støvet ophæng og til landskabet, uhøjtideligt sammensat af stenbrud, slimbjerge og rodet øde.

Denne ubetydelige suspension får dog også mig til at kile - det er på dagens jord, vasket og støvsuget!

Det så ud til, at disse vage, halvt glemte billeder, hvorfra ægte kunst blev født, var lige ved at banke på ham, ligesom livet er født af en organisk suspension på en tidligere ubeboet planet..

Det handler ikke engang om dets ideelle runde form eller om en underlig suspension, der ikke har slået sig ned i tusinder af år..

Et par sekunder senere blev retningsfindingsbjælkerne erstattet af et brusebad af en kampstrejke, og der var intet tilbage af "missilerne": intet støv, ingen atomaffjedring, ingen elektromagnetisk stråling.

Jeg bragte dig hundrede fulde doser af ren "suspension", og du bragte tretten børn, en baby og en voksen mand.

Hyperekoisk suspension i galdeblæren, hvorfor det opstår, og hvad man skal gøre

Etiologi

Suspension er koncentreret galde, der ligner små sten eller sandkorn. Disse blodpropper indeholder kolesterol-, protein- og calciumsalte. Dannelsen af ​​et sådant sediment indikerer alvorlige problemer med galdeblæren og kan være forløbere for udviklingen af ​​galdestenssygdom..

Sygdommen kan udvikle sig hos både et barn og en voksen. Ofte er årsagerne til forekomsten af ​​neoplasmer nedsat kolesterolmetabolisme. Følgende faktorer kan provokere fremkomsten af ​​en patologisk proces:

 • forkert ernæring
 • inaktiv livsstil
 • udvikler kolesterose.

I det kvindelige køn kan graviditet fremkalde en lidelse eller rettere intra-abdominal pres, som øges, når man bærer et barn. Brugen af ​​p-piller kan også forårsage ændringer i galdesammensætningen og provokere udseendet af sådanne sten. Også i fare er mennesker med diabetes mellitus, levercirrhose, aterosklerose og overvægt..

Årsagerne til udviklingen af ​​suspension i galdeblæren er skjult i følgende faktorer:

 • drastisk vægttab
 • operationer
 • brugen af ​​antibiotika eller cytostatika;
 • seglcelleanæmi;
 • organ- eller knoglemarvstransplantation;
 • pancreatitis;
 • at slippe af med sten med lithotripsy chokbølge;
 • dråber i galdeblæren
 • kontinuerlig parenteral ernæring.

Blandt patienter i den pædiatriske aldersgruppe kan sygdommen udvikle sig selv hos spædbørn. Ofte er årsagen en arvelig faktor. Imidlertid skelner klinikere også en anden etiologi:

 • mangel på mad, uregelmæssig fodring, vægttab;
 • utilstrækkeligt udviklet enzymatisk leversystem;
 • moderlidelser under graviditet eller amning.

Sådan diagnosticeres en lidelse

Mange ved ikke, hvilken læge de skal kontakte, og så behandles denne sygdom af en gastroenterolog. Diagnosen stilles efter bestemmelse af et par faktorer, han skal udarbejde patientens historie.

Dette inkluderer spørgsmål om sådanne fakta som: tidspunktet for begyndelsen af ​​de primære symptomer på sygdommen, hvad var deres natur, og hvor smerten er lokaliseret.

Lægen ser heller ikke bort fra sygdomme i mave-tarmkanalen (hvis nogen), fakta om at tage medicin eller om misbrug af alkohol.

Specialisten sender også patienten til levering af urin, afføring og blod til analyse og for at identificere baggrundspatologier eller relaterede komplikationer.

For blod udføres en biokemisk undersøgelse, det er nødvendigt at identificere mulige ændringer i leverenzymer, det hjælper også med at bestemme niveauet af bilirubin og protein, det hjælper også med at bestemme kolesterol, og med hvilken hastighed metabolisk proces opstår.

Det er også muligt at konsultere en terapeut. En anden type forskning er mulig, som instrumentel, lad os overveje mere detaljeret, hvad der kan tildeles:

 • Anvendelsen af ​​CT og MR af organer placeret i bughinden. Disse metoder er nødvendige for at detektere en patologi hos en patient i en ændring i et sådant organ som leveren og galden.
 • Ultralydundersøgelse af organer placeret i bughinden. Læger siger, at dette kan betragtes som den vigtigste metode til diagnosticering af slamsyndrom. Denne metode kan hjælpe med at identificere hyperekoisk eller enhver anden suspension i galden. Diagnostisering på denne måde kan du bemærke tilstedeværelsen af ​​blodpropper, flager, forskydning, og du kan vurdere tilstanden af ​​organvæggene.
 • Undersøgelse ved duodenal intubation. Ved at udføre denne procedure samles galden fra tolvfingertarmen og undersøges mikroskopisk..

Husk aldrig selvmedicinering. Det kan være dårligt for dit helbred..

Klassifikation

Sediment i galdeblæren kan dannes i forskellige former og typer. Derfor bestemte lægerne, at beregningerne efter arten af ​​indholdet kan være som følger:

 • kittpropper - fordrevet af ultralyd
 • mikrolithiasis - fint spredte suspensioner, der bevæger sig gennem organet sammen med en ændring i kropsposition
 • kombination af to former.

Sammensætningen af ​​calculi er også forskellig. Der er bundfald, hvor kolesterol dominerer, eller calciumsalte eller bilirubin.

Ved dannelsesmekanismen skelnes primære eller sekundære formationer. Førstnævnte dannes på grund af en krænkelse af galdesammensætningen med en uændret galdeblære og dens kanaler og sekundære sedimenter - med forskellige ændringer i organets struktur, for eksempel cicatricial.

Årsager til dannelsen af ​​sten

Normalt producerer leveren hos en sund person kolesterol og fedtsyrer, til gengæld er sidstnævnte aktivt involveret i opløsning af kolesterol, som udskilles gennem kanalerne med galden. Når balancen "kolesterol - fedtsyrer" forstyrres, dannes der sten i blæren. Sådanne overtrædelser forekommer af følgende grunde:

 • Med hyppigt forbrug af slik i store mængder;
 • Ved overspisning
 • Med overdreven forbrug af mad med højt kalorieindhold
 • På grund af et skarpt vægttab;
 • Hvis der er en genetisk disposition;

De mest modtagelige for galdestenssygdom er kvinder, især dem, der tager prævention og personer, der tilhører den ældre aldersgruppe (over 70 år).

Diagnostik

Hvis en patient opdager ovenstående symptomer, skal du straks søge hjælp fra en læge. Ved den første undersøgelse samler lægen anamnese, analyserer de identificerede symptomer, tilstedeværelsen af ​​andre patologier, palperer maven.

Laboratorietest hjælper med at bestemme udviklingen af ​​den første lidelse, der forårsagede dannelse af suspensioner (for eksempel høje niveauer af kolesterol, salte, bilirubin osv.).

Der kræves en ultralydsscanning under undersøgelsen. Det er takket være denne undersøgelse, at lægen kan etablere tilstedeværelsen af ​​sediment i organet og dannelsen af ​​en patologisk proces. Hvis årsagerne til sygdommen ikke kunne bestemmes med det samme, skal patienten foretage tomografi og duodenal intubation.

Årsager til suspension

Blandt hovedårsagerne til dannelsen af ​​suspenderet stof er følgende:

 • forstyrret kolesterolmetabolisme, som udvikler sig som et resultat af mangel på optimal fysisk aktivitet og overdreven forbrug af fede, højt kalorieindhold, fastfood.
 • perioden af ​​graviditetens tredje trimester, når intra-abdominalt tryk stiger, hvilket fører til stagnation af galden;
 • tager prævention medicin, der påvirker galdestrukturen;
 • et kraftigt fald i fedtindtag, som et resultat af, at der udvikles en overtrædelse af dynamisk funktion, en stigning i tonen i sphincter af Oddi og fremkalder stagnation af galde.
 • overskydende calcium i kroppen forårsaget af indtagelse af calciumholdige lægemidler;
 • alkoholisme, stofmisbrug, der forårsager irreversible processer i mave-tarmkanalen.
 • maveoperation.

Styrker og provokerer udviklingen af ​​sygdommen diabetes mellitus, hepatitis, overvægt, levercirrhose.

Behandling

Efter at patologien og dens etiologi er etableret, beslutter lægen, hvordan man skal behandle sygdommen, og hvilke midler der kan hjælpe med at fjerne den fint spredte suspension. Ofte bruger læger kompleks terapi, som består i brugen af ​​flere metoder:

 • diæt nummer 5;
 • lægemidler;
 • fytoterapi;
 • kirurgi - i tilfælde af komplikationer.

Medicin ordineres til:

 • gendanne funktionaliteten af ​​galdeblæren, tyndtarmen og sphincter af Oddi;
 • forbedre galdens fysiske og kemiske egenskaber
 • normalisere fordøjelsen
 • gendanne mikrofloraen i mave-tarmkanalen.


Behandlingsregime med galdeslam

Sammen med medicin skal patienten justere sin diæt. Når man identificerer karakteristiske symptomer, råder lægerne til at faste i flere dage og kun forbruge vand. Dette kan lindre leveren og rense kroppen lidt. Derefter kan du gradvist vende tilbage til din sædvanlige diæt, men nogle begrænsninger skal overholdes:

 • spis friske og sunde grøntsager, frugter, bær;
 • ekskluder sure fødevarer, spinat, sorrel, tranebær, citron, gærprodukter og slik med fløde, marinader, saucer, røget kød, forarbejdede kødprodukter fra kosten;
 • kød og fisk skal være af magre sorter;
 • spis korn, mejeriprodukter med en lav procentdel af fedt.

For at opretholde tonen i hele kroppen skal du træne regelmæssigt. Selv moderat mavebelastning hjælper med at slippe af med slam og forbedre fordøjelsessystemets funktion..

En anden suspension i galdeblæren fjernes ved hjælp af traditionel medicin. Læger tyder sjældent på ukonventionelle metoder, men nogle gange er de meget effektive. Læger tillader patienter at drikke urtete fra perikon, jordbærblade, majsstigmas, rødbeder, hyben. Tinkturer, der har en koleretisk og antiinflammatorisk virkning, anbefales også. De kan tilberedes på basis af frisk kål, malurt, perikon, dildfrø og andre medicinske urter..

Læger tyder på endnu mindre ofte radikale behandlingsmetoder. De ordineres til patienter, der har udviklet komplikationer, der er opstået galdesten, smertesyndrom gentages konstant, eller konservative metoder har vist sig ineffektive.

Behandling, når der påvises en suspension i galdeblæren

Konventionelt er patienter opdelt i 3 grupper afhængigt af galdesystemets funktionelle tilstand og sværhedsgraden af ​​slamsyndrom. Førstnævnte behøver ikke behandling, manifestationerne af lidelsen er minimale, og terapi er rettet mod at eliminere grundårsagen, mens diæt nr. 5 anbefales.

Den anden gruppe har brug for konservative behandlingsmetoder (ikke-kirurgisk). Den tredje er den sværeste, behandlingen af ​​lidelsen i dem indebærer kun kirurgisk indgreb.

Når der påvises en suspension i galden, indebærer en diæt begrænsning af fedtindtagelsen. Først og fremmest er fede kød, fløde, saucer og mayonnaise, æg, lever udelukket fra kosten, korn og mel minimeres.

Tilladt at bruge sådanne produkter:

 • naturlig frugt- og bærjuice (ikke-sur), kompotter, gelé, kaffe med mælk, svag te;
 • rug- og hvedebrød, ubehandlede småkager;
 • gæret mælk - hytteost, creme fraiche, hård ost;
 • grøntsagssupper med korn og pasta;
 • grøntsager og smør (50 g pr. dag)
 • kød - oksekød, kylling, kogt, bagt;
 • grød;
 • grøntsager og grøntsager;
 • 1 æg om dagen
 • marmelade, sukker, honning;
 • frugt og bær (ikke-sure).

En fint spredt suspension er en grund til at begrænse eller helt udelukke følgende produkter fra menuen: bagværk; svinefedt og madolie; supper i enhver bouillon undtagen grøntsager; grøntsager - radise, sorrel, spinat, radise, løgfjer; fede kød og fisk; hårdkogte og stegte æg; marinader, konserves, kaviar og røget kød; peber, peberrod og sennep; sure frugter og bær; chokolade, is, fløde og kakao; alkohol.

Forebyggelse


Det vigtigste ved forebyggelse er korrekt ernæring. Hvis der er en tendens til sådanne patologier, kan du prøve at overholde diæt nummer 5

Forebyggelse af dannelse af pik i galdeblæren involverer først og fremmest diæt. Hovedelementet i galdesten er kolesterol, så det er nødvendigt at begrænse dets indtag, især i en ældre alder..

Forbruget af sådanne produkter som:

 • fedt kød;
 • slagteaffald (lever, nyrer)
 • mælkegrød;
 • mel produkter;
 • æggeblommer.

For at forhindre sygdommen skal du øge forbruget af fødevarer med vitamin A (klid, gulerødder, selleri, spinat), drik mere alkalisk mineralvand.

Urteekstrakter flydende galde og modvirker dannelsen af ​​sand og sten: berberisrødder, pebermynte, hyben. Infusionerne brygges i overensstemmelse med den dosis, der er angivet på pakningen. Tag 3-4 gange om dagen i to uger, et eller to glas.

I barndommen

Hos børn kan sygdommen være asymptomatisk eller have kliniske manifestationer. De vil være på grund af den smertefulde form for patologi, som manifesterer sig i form af galdekolik eller dyspeptisk form. Meget ofte forekommer slam i børnenes aldersgruppe under dække af andre kroniske somatiske sygdomme.

Den næste fase af udviklingen er tilføjelsen af ​​kronisk calculous cholecystitis, som allerede fører til dannelsen af ​​forskellige komplikationer.


Galdesediment hos et barn: årsager og symptomer på sygdommen

Hvad er anekoisk dannelse

Dette er navnet på dannelsen i galdeblæren, som ikke passerer lyd og ikke er en uafhængig diagnose. Galdeblæren har en homogen struktur, og områder med øget ekkogenicitet ligner en mørk plet på ultralydsresultaterne. Anekoisk dannelse er angivet i konklusionen af ​​lægen, hvis han ikke er i stand til at finde ud af, hvad han ser på monitorskærmen. Det vil være terapeuten eller den behandlende læge, der sendte denne undersøgelse for at forstå, hvad der præcist er indeni. Ofte ved siden af ​​begrebet anechoic i parentes angiver en ultralydsspecialist muligheder for muligt indhold, men stiller ikke diagnoser.

Kun den behandlende læge har ret til at diagnosticere på baggrund af et sæt undersøgelser - resultaterne af ultralyd, blodprøver og andre, som han vil ordinere for at identificere patologi.

Lydisoleret skift kan være:

 • Store blodkar.
 • Kapsler indeholdende væske - avaskulære neoplasmer.
 • Neoplasmer - godartede og ondartede tumorer.

Vær ikke bange for at se ordene anekoisk galdeblæreindhold i ultralydresultaterne, du skal finde ud af, hvad det er. Dette betyder, at en væskeindeslutning eller faste indeslutninger af en ekkogen sten er synlig i galdeblærens lumen.

Forstyrrelser i orgelet er opdelt i fokale neoplasmer og diffuse ændringer. Fokalsten inkluderer sten, sand, tumorer, kolesterose, fibroider i forskellige størrelser, fibromer eller adenomer.

Diffus inkluderer normalt tilstedeværelsen af ​​purulente pletter, udfældning af forskellige etiologier og blod. Ofte forekommer diffuse ændringer efter en ulykke, fald eller andet abdominalt traume. Purulent galde er et sjældent fænomen, men ikke mindre farligt end perforering. Blod vises normalt efter et alvorligt traume, massiv blødning ser først ud som en homogen masse på billedet. Men efter et stykke tid koagulerer blodet indeni, og på en ultralydsscanning ser det ud som blodpropper, hvilket øger antallet af vedhæftninger og mørke pletter, der ikke passerer lyd..

Symptomer

I de tidlige stadier bemærkes sygdommen normalt af patienten. Symptomer begynder at dukke op, når de første store flager vises i stedet for galdepropper; på dette stadium observeres asymptomatisk forløb hos 20% af patienterne.

Det vigtigste symptom på patologi er smerte under højre ribben. Dens natur kan være forskellig afhængigt af organismenes individuelle egenskaber. Ofte forekommer forværringer af smertesyndrom efter at have spist, når aktiv galdesekretion begynder..

Ud over smerter manifesteres forstyrrelser i fordøjelsessystemet:

 • forringelse eller fuldstændig tab af appetit;
 • halsbrand;
 • kvalme og opkast;
 • afføringsforstyrrelser - det kan være både forstoppelse og diarré såvel som deres veksling.

Symptomer er mere udtalt end med galdesten. Dette skyldes, at affjedringen er lille og ikke sidder fast i galdekanalerne; med konstant bevægelse kan den frit røre smertereceptorer gennem galdeblæren. Organhypotension manifesteres i mindre grad - på grund af dette udskilles galde blodpropper regelmæssigt, hvilket også fører til yderligere smerter.

Der var ikke noget specifikt klinisk billede i patologien. Typisk er problemer forårsaget af komplikationer af galdestasis, som inkluderer:

 • purulent betændelse i galdegangene
 • pancreatitis;
 • kolelithiasis;
 • cholecystitis.

På grund af dette er det ikke muligt kun at diagnosticere sygdommen ved hjælp af symptomer. Der kræves laboratorietest for nøjagtigt at bestemme sygdommen.

Forebyggelse af suspension dannelse hos voksne og børn

Ved tidlig påvisning fjernes suspensionen i 90% af tilfældene fuldstændigt fra galden uden at forårsage negative konsekvenser. Men lejlighedsvis udvikler sygdommen sig og forårsager komplikationer:

 • kolelithiasis;
 • kolecystitis;
 • angiocholitis;
 • galdepankreatitis.

For at forhindre dannelse af suspension i galdeblæren er det vigtigt at spise rigtigt, føre en sund livsstil og rettidig behandle sygdomme i fordøjelsessystemet. Personer med en belastet arvelighed eller lider af kroniske galde- og leversygdomme skal mindst en gang om året foretage en sonografi af abdominalorganerne, konsultere en gastroenterolog og om nødvendigt en terapeut.

Flagedannelse begynder med krystallisationen af ​​protein, calcium og kolesterol. De igangværende ændringer forårsager limning af de faldende flager med mucoproteiner, dannelsen af ​​en gelélignende masse. Gradvist øges suspensionen i galden i volumen, faste krystaller vises og vokser til sten. Der er dannelsen af ​​sten, en inflammatorisk proces i galdeblæren.

De vigtigste symptomer er:

 • dårlig appetit
 • kvalme;
 • paroxysmal eller vedvarende smerter i højre side;
 • halsbrand;
 • lidelser i fordøjelseskanalen.

Galdesediment har følgende årsager:

 • krumning af organets hals, der forårsager stillestående processer;
 • underernæring, overskydende protein, calcium (de mest almindelige årsager til galdeblære sediment);
 • udseendet af kolesterolflager på grund af fede fødevarer;
 • lav fysisk aktivitet
 • rygsøjlens krumning, forstyrrer arbejdet med indre organer;
 • beruselse under graviditet
 • gastrointestinale sygdomme;
 • tager visse lægemidler
 • tilstedeværelsen af ​​lever-, bakterie-, virusinfektioner;
 • behandling med antibiotika, væksthormoner.

For at forstå, hvad en suspension i galdeblæren er, er det nødvendigt at tage højde for den generelle mekanisme til dannelse af flager. Det kan endda observeres hos et barn på grund af en genetisk disposition, fortykkede vægge, for hurtig stofskifte.

Sygdommen hos børn kan diagnosticeres fra en tidlig alder. Det er ikke ualmindeligt, når der opstår suspensioner i galdeblæren hos babyer på to og tre år. For det meste er dette problem forbundet med underernæring og højt forbrug af proteinrige fødevarer. Mindre ofte ligger problemet i tilstedeværelsen af ​​sidesygdomme fra mave-tarmkanalen eller stofskifte..

Ved de første tegn på sygdommen anbefales det at konsultere en læge, der vil ordinere en række diagnostiske tests, ordinere en diæt. Hovedårsagerne er spiseforstyrrelser, store mængder slik, fastfood, fede fødevarer. Ud over kosten vil det blive anbefalet at besøge træningsterapigruppen, en aktiv livsstil, forebyggende urteafkog.

Suspensioner i galden hos babyer under 5 år er forårsaget af en overtrædelse af kosten, mangel på friske grøntsager eller frugter i kosten. Mangel på plantefibre forårsager en stigning i skadeligt kolesterol, gastrointestinale lidelser og vanskeligheder med udstrømning af galde. Som et resultat akkumuleres giftige forbindelser, salte af tungmetaller aktivt i kroppen, det naturlige stofskifte forstyrres.

Alle infektiøse foci bør elimineres, hvortil metoderne til konservativ terapi anvendes, ofte inden for rammerne af undersøgelsen, bestemmes tilstedeværelsen af ​​stafylokokker, Escherichia coli og andre patogener. Behandling af et sediment i galdeblæren hos et barn i dette tilfælde begynder med eliminering af grundårsagen med konstant overvågning af børnelægen. Derudover udføres medicinbehandling, kost og fysioterapi øvelser ordineres.

Det er muligt at udelukke udviklingen af ​​komplikationer, hvis alle lægens anbefalinger følges nøje. Med tidlig påvisning kan flagerne fjernes fuldstændigt uden komplikationer. Men manglende overholdelse af forebyggende foranstaltninger fører til udvikling af cholecystitis, cholelithiasis, galde pancreatitis eller angiocholitis.

Hvis der er diagnosticeret flager i galdeblæren hos et barn eller en voksen, anbefales følgende foranstaltninger: korrekt ernæring, en sund livsstil, rettidig behandling af gastrointestinale problemer. Dette bidrager til hurtig fjernelse af suspenderet stof, forhindrer komplikationer af sygdommen. Det anbefales at lave abdominal sonografi en gang om året for at blive observeret af en terapeut og gastroenterolog.

Selvadministration af medicin er forbudt, dette gælder også traditionelle medicinske metoder. For at forhindre suspensionen i galdeblæren fra at blive tykkere, skal du drikke rigeligt med væsker, helst mineralsk alkalisk vand.

Med rettidig påvisning af sygdommen og påbegyndelse af behandlingen kan komplikationer undgås. For at gøre dette tilrådes alle i fare at gennemgå regelmæssige undersøgelser, hvis der opstår symptomer, skal du straks kontakte klinikken.

Flager i galden dannes på baggrund af metaboliske lidelser, gastrointestinale patologier eller forkert ernæring. En sådan sygdom er karakteriseret ved en krænkelse af udstrømningen, dannelsen af ​​suspension. Behandling kræver, at børn og voksne overholder dietten, udelukker visse fødevarer fra kosten, lægemiddelterapi og træningsterapi.

En suspension i galdeblæren indikerer kronisk galdestagnation og kan fremkalde komplikationer. Nøglekomplikationer kan være:

 • Kolecystit i akut eller kronisk form er kendetegnet ved en inflammatorisk proces i galdeblæren. Der er periodiske smertefulde fornemmelser i højre side under ribbenene, forstyrrelser i mave-tarmkanalens funktion er synlige.
 • Dannelse af sten i galdeblæren og kanaler er mulig, hvilket fører til en inflammatorisk proces og blokering af blodkar.
 • Dannelse af gulsot. Slimhinderne og huden er gullig. Føler kløende.
 • Pankreatitis af galde typen. Galde smides i bugspytkirtelkanalerne. Sygdommen ledsages af følgende symptomer: en stigning i kropstemperaturen til 37,5 ° C, udviklingen af ​​gulsot, nedsat appetit, opkastning og diarré, smerter i hypokondrium på højre side.
 • Delvis leverdysfunktion.

Tilstedeværelsen af ​​suspension i galdeblæren er ikke i sig selv en farlig sygdom, men signalerer, at der kan forekomme alvorlige afvigelser i funktionen af ​​et eller andet organ. Leveren og galdeblæren er blandt de vigtigste organer i menneskekroppen. Derfor bør enhver antydning af et problem i disse organers arbejde undersøges af en læge, og der skal træffes foranstaltninger til behandling..

Suspension i galdeblæren: årsager til

Det sker ofte, at der under en ultralyd af abdominalorganerne findes en suspension i galdeblæren hos en person. Dette ubehagelige fund signaliserer starten på en patologisk proces, der kan omdannes til en alvorlig sygdom..

Suspension i galdeblæren - hvad er det?

Galdeblæren er et organ, hvis hovedopgave er at akkumulere, opbevare og levere galde i portioner. Det udfører funktionen af ​​nedbrydning af fedt under fordøjelsen af ​​mad. Når galdesystemets normale funktion forstyrres, oplever en person stagnation af galde. Som et resultat krydser galden sig i små korn, og der dannes en suspension i galdeblæren..

I medicin kaldes dette fænomen "slamgaldeblæresyndrom" - dette er en patologi, der er kendetegnet ved dannelse af suspension (sediment eller flager i galdeblæren), som kan påvises under ultralydsundersøgelse af maveorganerne.

Den medicinske betegnelse for dette fænomen er galdeslam. Det dukkede op for nylig i gastroenterologi og hepatologi, derfor kan diagnostiske algoritmer og behandlingsregimer for denne diagnose variere i forskellige medicinske institutioner på grund af manglen på ensartede standarder..

Nogle læger anser slam af galdeblæren for at være en forbigående (hurtig forbigående, midlertidig) sygdom, men nylige undersøgelser tyder på, at en ændring i galdens lithogenicitet i de fleste tilfælde er den indledende fase af cholelithiasis (galdestenssygdom).

Affjedringstyper og sammensætning

Suspensionen adskiller sig i oprindelse, konsistens og kemisk sammensætning. Inhomogent galdeblæreindhold klassificeres efter graden af ​​ekkogenicitet, bestemt under ultralydsundersøgelse.

Med hensyn til kemisk sammensætning kan der dannes en suspension:

 • Kolesterol (dette er en af ​​komponenterne i galden);
 • Galde pigment;
 • Calciumsalte.

I henhold til dens konsistens er suspensionen opdelt i sand, flager og slam. Disse indeslutninger, afhængigt af placeringen af ​​den menneskelige krop og hans tilstand (hvile, fysisk aktivitet), ændrer deres placering i orgelet, bevæger sig i boblen (parietal suspension osv.). Sandkorn lægger sig den hurtigste, langsomme bevægelse er et karakteristisk træk ved flokkuleret sediment og slam.

Afhængig af graden af ​​ekkogenicitet kan suspensionen være:

 • Ekko-positiv;
 • Hyperechoic;
 • Galde slam.

Ekko-suspensionen på ultralydsskærmen er grå. Jo tættere indholdet er, desto lettere er det ved ultralyd (med galdestenssygdom er hvide kalksten synlige på skærmen). Ekko-positiv suspension indeholder flager, den dannes ved sygdommens begyndelse. Denne type sediment har ikke en høj densitet.

En hyperekoisk suspension indikerer, at flagerne samles i gelélignende blodpropper, mere voluminøse og tættere (de er lettere ved ultralyd). Disse blodpropper kaldes slam. Læger sammenligner stadig denne konsistens med kit..

Det generelle navn galdeslam henviser til alle typer ekkosuspensioner, uanset oprindelse, størrelse og konsistens. Afhængigt af størrelsen kan det være:

 • Fin spredt
 • Grov (6 mm og mere).

Den fint spredte suspension frembringer ikke en akustisk skygge. Galdeslam kan være den indledende fase af galdeblærestenens dannelse. Slammet galde er en blanding af forskellige elementer, der overgår ren galde i densitet.

Dens udseende betyder progression af stagnation. Tilstedeværelsen af ​​sådanne indeslutninger er en forudsætning for obligatorisk behandling for at forhindre cholelithiasis.

Slam er et fænomen, der kun forekommer på baggrund af stillestående galde.

Årsager til suspension

Hovedårsagerne til sygdommen er stagnation af galden og dens fortykkelse. Dette kan skyldes:

 1. Leverpatologier (hepatitis, skrumpelever, fedtdegeneration);
 2. Gallegangens patologier (indsnævring, forhindring)
 3. Betændelse i bugspytkirtlen og galdeblæren (cholecystopancreatitis);
 4. Dyskinesi i galdevejen;
 5. Narkotikabehandling ved hjælp af lægemidler, der fremmer dannelsen af ​​indeslutninger i galden;
 6. Væv og organtransplantationer;
 7. Anatomiske træk ved galdekanalen (bøjning af blæren, indsnævring af kanaler osv.);
 8. Forkert ernæring med overvejelse af animalsk fedt og enkle kulhydrater;
 9. Alkohol misbrug.

Oftest er der en kombineret faktor i anamnese. Særlig opmærksomhed bør rettes mod patienter, der har gennemgået stenknusningskirurgi eller har gennemgået behandling med medicin til opløsning af cholelitis. Restfænomener i dette tilfælde er små sten, der danner en lille mængde suspension og irriterer organets og kanalens vægge.

Udbruddet af sygdommen er også påvirket af andre faktorer - alder, køn, livsstil. De fleste af patienterne er kvinder over 50 år, selvom sygdommen også kan diagnosticeres hos et barn. Årsagen til sygdommen hos børn er ikke kendt med sikkerhed.

Galde symptomer

Som sådan er der ingen specifikke tegn på tilstedeværelse af slam i kroppen. Sygdommen er absolut asymptomatisk og manifesterer sig kun i det akutte stadium eller som en konsekvens af sygdomme, der bidrager til ophobning af suspenderet stof. Når forløbet bliver vanskeligere, er følgende symptomer til stede:

 1. Mistet appetiten;
 2. Smerter i det rigtige hypokondrium med varierende intensitet, konstant eller paroxysmal, forværres normalt efter et måltid
 3. Vedvarende kvalme
 4. Opkastning med en blanding af galde er mulig;
 5. Halsbrand;
 6. Afføringsforstyrrelse (diarré, forstoppelse, veksling).

Diagnostik

Suspension i galdeblærehulen på forskellige patologiske stadier bestemmes på forskellige måder:

 • Ekkosuspensionen visualiseres i form af flager med en heterogen struktur, tilstedeværelsen af ​​en ekkogen suspension indikerer den indledende fase af galdestagnation;
 • En hyperekoisk suspension visualiseres som et tættere indhold med mindre ensartethed, hvilket skyldes vedhæftningen af ​​sedimentpartikler og dannelsen af ​​galdepropper;
 • Galdeslam - et direkte dannet sediment, repræsenteret af galdepigmenter, lipidpartikler, salte.

Først og fremmest indsamles anamnese: når der optrådte smerter, hvor de er lokaliseret, deres natur og intensitet osv..

Lægen tager højde for sådanne data som at tage medicin, tilstedeværelsen af ​​sygdomme i mave-tarmkanalen, lever, alkoholafhængighed. Dette efterfølges af en ekstern undersøgelse, palpation.

En biokemisk blodprøve ordineres til at detektere ændringer i leverenzymer, for at bestemme koncentrationen af ​​bilirubin og totalprotein, kolesterol og hastigheden af ​​den metaboliske proces. En terapeutkonsultation kan planlægges.

Med hensyn til instrumentelle forskningsmuligheder skal du udpege:

 1. Ultralyd af maveorganerne. Dette er den vigtigste metode til diagnosticering af slamsyndrom. Det er tilladt at afsløre, om der er hyperekoisk eller anden suspension i galdeblæren. I diagnoseprocessen bestemmes blodpropper, flager, deres antal, forskydning, og tilstanden af ​​blærens vægge vurderes også;
 2. Beregnet og magnetisk resonansbilleddannelse (CT og MR) af abdominale organer bruges til at detektere patologiske ændringer i leveren og blæren;
 3. Duodenal intubation. Proceduren består i at opsamle gald fra tolvfingertarmen og mikroskopisk undersøgelse.

Behandling

Kost

Suspension i galdeblæren er en grænsetilstand, den største fare er den efterfølgende dannelse af sten. Hvis dette fænomen findes tilfældigt og ikke har nogen symptomer, er overholdelse af en diæt, der reducerer belastningen på galdeblæren og leveren, af største vigtighed for at eliminere det. Læger anbefaler:

 • Overholdelse af kosten - mindst 4-5 måltider om dagen.
 • Drikke regime - ca. 1,5 liter om dagen afhængigt af alder, køn og kropsvægt.
 • Et forbud mod fede kødprodukter, stegt, krydret, salt, dåse, krydderier, bouillon, alkohol, sur.
 • Korrekt madtemperatur - mad skal være varm, da kold eller varm fremkalder en stigning i produktion og udskillelse af galde.
 • Menusammensætning i nærværelse af galdeslam: magert kød, korn, grøntsager, gærede mejeriprodukter, æg, brød (tørret / "i går"). Det tilrådes at dampe mad, koge gryderet.

Narkotikabehandling

Medicin ordineres i nærværelse af symptomer, der ikke kan stoppes ved udnævnelse af en diæt, og kun efter ultralydsundersøgelse (en fin suspension af ekkogen, hyperekoisk og fint spredt blev fundet). Terapien bruger:

 • Koleretiske lægemidler (for at forbedre udstrømningen af ​​galde) - Allohol, Cholestil, Tsikvalon, Osalmid.
 • Antispasmodika (for at lindre smerte) - No-Shpa (i tabletter eller injektioner), Papaverine, Platyphyllin.

Indgivelsesforløbet og doseringsregimen bestemmes af den behandlende læge. Efter behandling udføres kontrol ved hjælp af en ultralydsundersøgelse, hvis slammet fortsætter, ordineres stofferne igen.

Alternativ medicin

Behandling med folkemedicin bruges som et supplement til hovedretten og kun efter aftale med lægen.

Følgende metoder anvendes:

 1. "Rengøring" af gallekanaler med mineralvand - for eksempel Borjomi. Drik vand mindst 1 liter om dagen i en uge, opvarmet til kropstemperatur, hvoraf 0,5 liter - på tom mave.
 2. Vilde jordbær - i tørret form brygges de som te, infunderet i en termokande. Har et vanddrivende middel.
 3. Afkog af majsstigmas - 2 spsk. l. i 1 liter kogende vand, insister indtil temperaturen når + 37... + 40 grader, drik i løbet af dagen, mens du påfører en varm komprimering til det rigtige hypokondrium. Kontraindiceret i tilfælde af tendens til trombose.
 4. Malurt tinktur på vodka med en hastighed på 6 spsk. l. tørre råvarer til 0,5 liter alkohol, insister i en måned. Drik 5-10 dråber om dagen, kan fortyndes i ½ glas vand.
 5. Grøntsagssaft - tilbered det selv ved hjælp af selleri, gulerødder, persille. Saltning og tilsætning af andre krydderier anbefales ikke.

Mulige komplikationer og yderligere prognose

Konsekvenserne af tilstedeværelsen af ​​en suspension i galdeblæren udgør en trussel for hele organismen, fordi nogle af dem fører til udviklingen af ​​nødsituationer. Blandt de vigtigste er:

 • Udvikling af akut eller kronisk cholecystitis - betændelse i galdeblæren med angreb af smerter i højre hypokondrium, lidelser i mave-tarmkanalen.
 • Udseendet af sten i galdegangene er fyldt med betændelse, blokering af kanalens lumen, dannelsen af ​​gulsot.
 • Fremkomsten af ​​galde pancreatitis - kastning af galde i kanalerne i bugspytkirtlen. Smerter vises i epigastrium og højre hypokondrium, gulsot, temperaturen stiger til +37,5 grader, opkastning, halsbrand, appetit falder.
 • Begyndelsen af ​​obstruktiv gulsot - gul misfarvning af huden, slimhinder, sclera, generaliseret kløe, op til nuklear gulsot - læsioner i hjernekerne.
 • Leverdysfunktion.

Tilstedeværelsen af ​​en suspension i galden er ikke dødelig, men signalerer starten på problemer, der uden behandling kan blive til alvorlige sygdomme. Leveren er et af de vigtigste organer i menneskekroppen. Hvis du har mistanke om problemer, selv indirekte relateret til galden og leverens sundhed, skal du nøje følge alle lægens krav.